Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Davacı eş A….. S….. ve diğer davalı eş Z…. S…. , 2020 yılından bu yana evli olup karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermişlerdir. İşbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca ;

1-VELAYET:

Tarafların, 10.08.2022 tarihinde doğan müşterek çocuk G….S…’nin velayeti davacı anneye verilecektir.

2-NAFAKA:

 1. A) Müşterek çocuk G…S… için aylık 5.000,00 TL miktarındaki iştirak nafakası, işbu huzurdaki davanın kesinleşmesinden itibaren baba Z….S… tarafından anne A….S….’nin ….. Bankası , TR ……………. IBAN numaralı hesabına ödenecektir. Nafaka bedeli her yıl Ocak ayında TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında arttırılacaktır.
 2. B) Tarafların birbirlerinden tedbir ve yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır.

3-MÜŞTEREK ÇOCUKLA ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİ:

 1. A) Baba ile müşterek çocuk arasında her ayın 1. Ve 3. Hafta sonu Cumartesi saat 09:00’dan Pazar günü saat 18:00’e kadar yatılı şahsi ilişki kurulacaktır.
 2. B) Baba ile müşterek çocuk arasında; dini bayram olan Kurban Bayramının 3. Günü saat 09:00’dan 4. Günü saat 18:00’a kadar yatılı kişisel ilişki, Ramazan Bayramında ise bayramın 2. Günü saat 09:00’dan 3. Günü saat 18:00’e kadar yatılı kişisel ilişki,
 3. C) Baba ile müşterek çocuk arasında, sömestr tatilinin ilk haftası cumartesi saat 09:00’dan bir sonraki hafta Pazar günü saat 18:00’e kadar yatılı kişisel ilişki kurulacaktır.
 4. D) Milli Eğitim Bakanlığının akademik takvimi içerisinde Kasım ve Nisan aylarında yapılan 1 haftalık ara tatilin; Nisan ayına tekabül eden döneminde cumartesi saat 09:00’da bir sonraki haftanın Pazar günü saat 18:00’e kadar müşterek çocuk ile baba arasında yatılı kişisel ilişki kurulacaktır.
 5. E) Baba ile müşterek çocuk arasında, yaz tatilinde 1 Temmuz saat 09:00’dan , 31 Temmuz saat 18:00’e kadar yatılı kişisel ilişki kurulacaktır.
 6. F) Baba ile müşterek çocuk arasında, babalar günü haftası cumartesi saat 09:00’dan Pazar günü saat 18:00’e kadar yatılı kişisel ilişki kurulacaktır.
 7. G) Müşterek çocuğun, tek yıla denk gelen doğum günlerinde saat 09:00’dan akşam 19:00’a kadar kişisel ilişki kurulacaktır.
 8. H) Vekalet hakkı anneye verilen müşterek çocuğun eğitim ve sağlığı konusunda okul ya da sağlık kuruluşu binasında kişisel ilişki kurma kapsamında babaya bilgi edinme ve ziyaret hakkı tanınacaktır.

 

 

 

4-MAL PAYLAŞIMI:

Taraflar, kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içerisinde olup müşterek hanede bulunan ev eşyaları davalı yana bırakılacak olup davacı yan, müşterek haneden şahsi eşyalarını alacaktır. Diğer taraftan ;

 1. A) Davalı üzerine kayıtlı olan , Kocaeli ili, İzmit İlçesi , ……. 1 ada, 1 parselde mukim , adresi: ……… Sitesi, B Blok, K:3 D:1 İzmit/KOCAELİ olan gayrimenkulün, 2024 Haziran ayına kadar olan kredi ödemeleri davacı tarafından ödenecek olup kredi ödemelerinin bitiminin akabinde taşınmazın ½’si davacı üzerine devredilecektir.
 2. B) Taşınmazın devri sırasında ilgili tapu sicil müdürlüğü huzurunda taşınmazın devrine yönelik harç vb. ödeme oluşması halinde devre yönelik harç ve masraflar, ½ oranında olmak üzere taraflarca paylaşılacaktır.
 3. C) Davacı adına kayıtlı olan 41 AA 41 plakalı araç , davalıya devir ve tescil edilecektir. Devir harç ve masrafları davalı tarafından karşılanacaktır.
 4. D) Evlilik birliği içerisinde birikim hesabı olarak kullanılan …. Bankası TR……. IBAN numaralı hesapta bulunan paralar ½ oranında paylaştırılacaktır.

E)Düğünde takılan davacıya ait olan ziynet eşyalarına yönelik davacının herhangi bir talebi yoktur.

5-YARGILAMA GİDERLERİ

Taraflar , yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır.

6-SONUÇ VE İSTEM

Taraflar, serbest iradeleri ile yukarıda belirtilen şartlarda anlaşma sağlamış olup bu şartlara binaen karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenler ile sayın mahkemenizce işbu huzurdaki 2 sayfadan ibaret protokol uyarınca tarafların boşanmalarına yönelik karar tesisi cihetine gidilmesi hususunu saygılarımız ile arz ve talep ederiz. 15.01.2024

 

Davacı Taraf                                                                                                 Davalı Taraf

Ad-Soyadı                                                                                                     Ad-Soyadı

İmza                                                                                                              İmza

 

Dikkatinizi Çekebilir: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi