Kira Hukuku

Kira Hukuku

Kullanma ve yararlanma hakkı veren ve iki taraflı borç yükleyen bir sözleşme olan kira sözleşmesi uygulamada çok sık olarak kullanılmakta ve beraberinde de birçok hukuki sorun getirmektedir.Bu hukuki sorunların çözümünde en temel kaynak da Türk Borçlar Kanunu olmaktadır. İşte bu kapsamda tarafların sürecin en başında kira sözleşmelerinin hazırlanması, tahliye taahhütnamesi yapılacak ise hukuki zeminde yapılması, kiracının tahliyesi ya da kiraya verenin sözleşmede belirtilen oranın üzerinde zam talebi, kira bedelinin çevre konutların ve emsallerinin çok altında kalması halinde yapılacak işlemlerde bir avukata ihtiyaç doğmaktadır. Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu olarak hem kiraya verenler hem de kiracılar açısından hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz;

-Kira sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi

-Kirasını ödemeyen kiracılardan kira bedelinin tahsiline yönelik işlemler

-Tahliye Davası

-Kiralanan taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesi

– Kira bedeline yönelik uyarlama davaları

-Kira bedeline yönelik kira tespit davaları

-AVM’lere kira hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmesi

-Depozito bedelinin iadesi davaları

-Ecrimisil davaları

-Kiralanandaki ayıba ilişkin delil tespiti

-Kira Sözleşmelerinden kaynaklı ihtarname hazırlanması ve noter aracılığıyla gönderilmesidir.