Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuk

Sigorta hukuku; kişilerin çeşitli olaylar neticesinde karşılaşabileceği zararı önleme isteğiyle yaptığı sözleşmeleri, sigorta anlamında tarafların hak ve yükümlülüklerini, en nihayetinde meydana gelebilecek ihtilafların nasıl çözümleneceğini düzenler. Sigorta Hukuku kapsamında sigortayı yaptıran prim ödeme yükümlülüğü altında iken sigortacı da sigorta yaptıranın zararını hafifletme veyahut ilgili zarardan kurtarma yükümlülüğü altındadır. 

Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu olarak aşağıdaki alanlarda hem sigorta yaptıranlara hem de sigorta şirketlerine hizmet vermekteyiz;

-Trafik kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarının yürütülmesi ve neticelendirilmesi,

-Trafik kazalarından kaynaklı değer kaybı taleplerinin sigorta tahkim komisyonunda çözüme kavuşturulması,

-Kasko, deniz sigortası, havacılık ile ilgili uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,

-Sağlık sigortası, hayat sigortası ve emeklilik sigortası gibi hususlardan doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,

-Yangın, deprem, sel gibi afetlerden kaynaklanan sigorta alacaklarının takibi ve tahsili,

-Eksik veya hiç ödenmeyen sigorta primlerinin icra müdürlükleri aracılığıyla sigorta yaptırandan tahsili hizmetlerimiz kapsamındadır.

Yine Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu olarak araçta değer kaybı, ölümlü trafik kazaları, yaralamalı trafik kazaları alanında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.