Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Bir mal veya hizmeti ticari ya da mesleki olmayan amacı için alan, kullanan ya da ondan faydalanan kısaca tüketme amaçlı kişi tüketici kabul edilir. Bu kişi gerçek veya tüzel kişi olabilir. Kişinin tüketici sayılabilmesi için yukarıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. Tüketici Hukuku ile amaçlanan tüketicinin korunmasının yasal zeminde karşılık bulmasıdır. Ülkemizde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun bu kapsamda karşılık bulmaktadır.

Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu olarak günümüzde tüketicilerin karşılaştığı sorunlar kapsamında ;

  • Tüketici İl ve İlçe Hakem Heyetleri’ne başvurular,
  • Tüketici Mahkemesinde görülen davalar, satıcı ve alıcı arasında sulh görüşmeleri ve protokol tanzimi,
  • alım-satım sözleşmeleri, ayıplı maldan kaynaklanan davalar 

ve benzeri davalarda hizmet vermekteyiz. Ayrıca son zamanlarda oldukça sık karşılaşılan banka hesaplarında tüketicinin bilgisi dahilinde olmayan para transferi ya da kredi işlemlerinin takibi ve davalarının yürütülmesi, çeşitli eşya satan şirketlerin uyguladığı yüksek faizlere yönelik davaların açılması ve yürütülmesi, devre tatil ve paket tur abonelik sözleşmelerinden kaynaklı ihtilafların çözüme kavuşturulması gibi alanlarda da hizmet vermekteyiz.