İdare Hukuku, idarenin içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini, vatandaşlara karşı sorumluluk ve yetkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işlemleri toplumu yakından ilgilendirdiğinden hukuki zeminde aykırılık taşıyan bir işleme karşı yürütülecek süreç de önem arz etmektedir.

Vergi Hukuku ise devletin kişi ya da şirketlerden kanunlarda belirlenen şekillerde kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi adına topladığı vergiyle ilgilenen hukuk dalıdır. Vergi hukuku kapsamında verginin hesaplandığı tarh aşaması, mükellefe bildirilmesini konu alan tebliğ aşamasını, ödemeyi konu eden tahakkuk aşamasını ve tahsil aşaması kanunda düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda karşılaşılacak vergi hataları ya da vergi cezaları dava konusu olabilmekte ve bu davalar vergi mahkemelerinde görülmektedir. Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu olarak hem İdare Hukuku hem de Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz;

 1. İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
 2. Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 3. İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları,
 4. İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve davalar,
 5. İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar, ihale davaları ve kamulaştırma ile ilgili davalar,
 6. İdari sözleşmeler,
 7. Yap-işlet-devret sözleşmeleri,
 8. Danıştay nezdinde açılacak iptal davaları,
 9. Kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyetleri,
 10. Doğru ve dolaylı vergiler,
 11. Hukuki işlemlerin vergisel boyutları,
 12. Şirketlerin vergisel avantajlarına ilişkin danışmanlık,
 13. Şirketlerin işleyişine ilişkin vergisel hususlar,
 14. Vergi uyuşmazlıkları ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil,
 15. Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin dava ve itiraz süreçlerinin yönetilmesi alanlarıdır.

Vergi ve İdare Hukuk Davaları