♦ Müvekkillerin davayla ilgili şikayet dilekçelerini oluşturmak

♦Müvekkillerin Asli ,Ağır Ceza veya Sulh Ceza mahkemelerindeki davalarında Müdafaa ve Müşteki vekili olarak savunulması,

♦Gözaltı veya ifade süreçlerinde müvekkillere hukuki destek sağlamak,

♦Tutuklama , yurt dışı yasağı , adli kontrol gibi durumlarda itiraz dilekçesi oluşturmak,

Müvekkil, eğer tutuklu durumda ise cezaevinde ziyareti, tahliye talebini mahkemeye iletmek,

Suç duyurusunda bulunmak, soruşturma davalarının takibini yapmak,

Temyiz başvurusunda bulunmak veya mahkeme kararının düzeltilmesi yönünde dilekçe ile başvuruda bulunmak, 

♦İnfaz hukuku ya da cezaevindeki uygulama sorunlarının çözümüne dair dilekçe sunmak,

Vergi uyuşmazlıkları tespiti, dava yolu ya da uzlaşma davaları yoluyla sonuca ulaşma,

İmar davaları süreçleri (İmar Planı ve Uygulamanın İptali davaları),

Gümrük Vergilerinde ceza süreçlerinde itiraz ve iptal davalarını açmak, süreci takip etmek,

♦ Tazminat ve alacak davaları,

♦ Yap-işlet-devret sürecinde sözleşmeleri hazırlamak,

♦ Şirketlere vergi süreçlerinde hukuki danışmanlık sağlamak,

♦ İdari işlemlerin hukuka ayrılığının tespiti halinde iptal davasını açmak ,

♦ İhale süreçlerinde yaşanan sorunların dava sürecinin takip etmek 

♦ İdare hukukunda para cezası talebi veya iptal davaları,

İşe girişlerde her iki taraf için de sözleşmelerin hazırlanması,

İş yeri özlük dosyası oluşturma,

İcralık durumlarda dava dosyasını hazırlamak, dava açmak ve süreci takip etmek,

♦ İzin ve tazminat süreçlerindeki sorunlarda müvekkil adına dava dosyasını oluşturarak dava açılmasını talep etmek ,

İşe iade davalarında gerekli araştırmalarla müvekkili olumlu sonuca ulaştırmak, tazminat talebinde bulunmak,

İş kazalarında müvekkil adına tazminat davasında bulunmak, vefatla sonuçlanan iş yeri kazalarında mirasçı/iş verene danışmanlık hizmeti vermek,

Hizmet tespiti davalarını takip etmek,

Sigortasız işçi çalıştırma davalarında tespit ve araştırmalarda bulunmak, tazminat ve hakları talep etmek,

İş veren ve çalışan arasındaki arabuluculuk sürecini yürütmek,

♦Anlaşmalı işten ayrılma süreçlerinde sözleşmenin hazırlanması, tazminatın tespitinin yapılması

Şirket kuruluşu ve devir işlemlerinde sürecin yönetilmesi,

 Ortaklık sürecinde sözleşmelerin hazırlanması,

Hissedar sözleşmelerini (hisse dağılımı, hisse satım veya devirleri) hazırlamak,

Sermaye artış veya azaltılması gibi süreçlerin takibi,

Şirketlerin genel kurul toplantılarının takibinin yapılması,

Yabancı şirketlerin sermaye yatırımları ile ilgili süreçlerde de

 

Gayrimenkul alım-satımında sözleşmelerin hazırlanması,

Gayrimenkul devir işlemlerinde sözleşme hazırlanması, hakları bulunanları tespit etmek,

Kira sözleşmesi hazırlamak veya sözleşmeden kaynaklı dava sürecini takip etmek,

Tapu iptal davalarında süreçleri takip etmek,

Kamulaştırma davalarında tespit süreci ile birlikte danışmanlık hizmeti vermek,

Kat karşılığı yapılan inşaat işlemlerinde sözleşmeleri hazırlamak, hak tespitinde bulunmak,

İş merkezi, apartman ya da site gibi konutlarda aidat, ortak giderlerin belirlenmesi, taraflar için sözleşme hazırlamak veya danışmanlık süreçlerini yönetmek,

 

♦ Evlilik sözleşmesi hazırlanması,

♦ Anlaşmalı boşanma sürecinin başlatılması ve takibi,

♦Evlilikte kazanılan vatandaşlık sürecinin takibi,

♦ Nişan sürecinin bozulmasıyla tarafların hediyelerinin iade olarak alınması , bu süreçte yaşanan sorunlar için dava açılması

Boşanma süreci sonundaki nafaka sürecinin takibi ve tahsil edilmesi, artış talebi durumlarında dilekçenin hazırlanması,

Boşanma sürecinde, tarafların mal paylaşımı konusunu pay hesaplamasını güncel verilerle belirleyerek talepte bulunmak,

Boşanma ile birlikte çocukların velayeti konusunda araştırma yapmak, velayet talebinde bulunmak,

Mirasta pay paylaşımlarını tespit etmek, reddi miras dilekçesi hazırlamak,

 Vasiyetname hazırlama, belirtilen durumlarda taraflara iletmek ve yürürlüğe girmesini talep etmek,

♦ İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

Trafik kazalarında mağdur tarafın hak talebiyle ilgili maddi-manevi dava süreçlerini takip etmek,

Telif hakları konusunda dava süreçlerini yönetmek,

Alacaklı olan çalışanların haklarının tespit edilmesi ve dava yoluyla sonuca ulaştırılması,

Boşanma davalarında sorunların maddi-manevi tazminat sürecini takip etmek, talepte bulunmak,

Meslek hastalığı, iş kazaları ya da kişisel hak ihlalleri noktasında tazminat süreçlerini takip etmek, dava yolunun açılmasını sağlamak