Adli Yardım Talepli Dilekçe

Adli Yardım Talepli Dilekçe

Bu yazımızda siz değerli müvekkil ve okurlarımıza Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen adli yardımın ne olduğuna, hangi masraf ve gider kalemlerinin adli yardım kapsamına girdiğine, adli yardımın nasıl talep edileceğine ve en nihayetinde ad…
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Ülkemizde her gün binlerce uyuşmazlık mahkemenin önüne gelmektedir. Kimi zaman işçilik alacakları, kimi zaman miras payına düşecek bedel, kimi zaman maddi zarara yönelik tazminatın hesaplanması, bazen de satın alınan araçta ayıp olup olmadığı vs. gibi …
Ecrimsil Dava Dilekçesi

Ecrimsil Dava Dilekçesi

Ecrimisil (Haksız İşgal) Nedir? Ecrimisil bir taşınır veya taşınmaz malı kullanma yetkisi veyahut izni olmayan kişinin bu malı kullanması nedeniyle yasal mal sahibi olan malike karşı ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Yerleşik Yargıtay uygulamalar…
HAGB İTİRAZ DİLEKÇESİ

HAGB İTİRAZ DİLEKÇESİ

Ceza davalarında verilecek kararlardan biri de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya HAGB kararına itiraz edilebilir. Bu yazımızda HAGB kararına nasıl itiraz edilir, HAGB kararına itiraz dilekçe ö…
Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet takdiri; borçlunun haczedilmiş taşınır veyahut da taşınmaz mallarının değerinin belirlenmesine denmekte olup malların satış aşamasından önce kıymet takdiri yapılarak satış aşamasında ilgili taşınır veyahut taşınmaz malların hangi bedelden satışı yapıla…
Mirasçılık Belgesi Dava Dilekçesi

Mirasçılık Belgesi Dava Dilekçesi

Veraset İlamı Nedir? Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi ölen kişi müteveffanın mirasçılarını ve paylarını gösteren resmi kurumlardan alınan belgedir. Veraset İlamı Nasıl Alınır? Veraset ilamı – mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemelerinde aç…
Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Tutuklama kararına itiraz kurumu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun şüpheliye güvence sağlayan bir kurumudur. Öyle ki tutukluluğa veya tutuklama kararına itiraz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 5. Maddesi ile Anayasa 19.maddesi ile koruma altına a…
Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Avukatların vekil olarak tayin edildikleri dosyalardan bazı şartlar altında çekilmesi mümkündür. Avukatlık Kanunu’nun 41. Maddesi bu durumu düzenlemekte olup, avukatın kendi isteği ile vekillikten çekilmesi halinde müvekkiline işbu çekilmenin tebliğ edildiği t…
Veraset İlamı Davası ve Dilekçesi

Veraset İlamı Davası ve Dilekçesi

Ülkemizde yaşayan herkes tarafından bilinmesi gereken ve herkesin hayatında en az bir kere dahi olsa duyduğu veraset ilamı yani kanuni adı ile mirasçılık belgesi hakkında insanlar sürekli internette araştırma yapmakta, bizlere de çokça sorular yöneltm…