Türk hukuk sisteminde tazminat hukuku haksız eylem ya da başka bir nedenden kaynaklanan zararların tazminini kapsayan anlaşmazlıkları konu alan hukuki alana tazminat hukuku adı verilmektedir. Genel olarak tazminat hukuku kapsamında açılan davalar maddi tazminat davaları ve manevi tazminat davalarıdır. Tazminat davalarıyla amaçlanan hedef zararın tazmini olmaktadır. Bu noktada kişiler bir tazminat hukuku avukatı ile anlaşıp zararının tazminini istediği davayı açabilir. Aynı şekilde kendisine dava yöneltilen davalı da kendisini tazminat hukuku avukatıyla temsil ettirebilir.

Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası haksız ve hukuka aykırı eylem sonucunda mağdur tarafta maddi anlamda malvarlığında eksilme durumlarında açılan bir tazminat davasıdır. Bu davayla amaçlanan şey mağdurun maddi anlamda yaşadığı kaybın giderilmesidir. Örneğin; bir trafik kazası neticesinde taksi olarak çalışan bir arabanın tamir nedeniyle serviste yattığı günlerde çalışamamasından kaynaklı yoksun kalınan kazanç maddi tazminat davası konusu edilebilir. Veyahut iki taraflı bir sözleşmede sözleşmeye uyulmaması nedeniyle uğranılan bir zarar varsa maddi tazminat davası açılabilir.

Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat davası haksız ve hukuka aykırı eylem sonucunda mağdur tarafın ruhsal durumunun etkilenmesi nedeniyle açılan tazminat davasıdır. Burada mağdurun hukuka aykırı eylem nedeniyle psikolojik etkilenmesi, yaşadığı elem, keder veya acının giderilmesi amaçlanır. Bu etkiden kaynaklı tazminat miktarı hakim somut olaya göre takdir edecektir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Hesaplama

Maddi tazminat davasında tazminat miktarı hesaplanırken somut zarar göz önünde bulundurularak bir değer hesaplanır. Manevi tazminat davasında ise hesaplama yapılırken kişinin öğrenim durumu, sosyal yaşantısı, beşeri ilişkileri gibi mağdura özgü parametreler göz önünde tutularak bir tazminat hesaplaması yapılır.

Tazminat Hukuku Alanında Avukat Olarak Hizmet Verdiğimiz Davalar

Çok geniş perspektife sahip tazminat hukukunda kişiler dava açarak maddi ve manevi zararlarının tazminini hedefler. Toplumda bu tarz tazminat konulu davalara bakan avukatlara tazminata avukatı denmekte ve kişiler davalarda daha iyi sonuçlar elde etmek için kendilerini avukat ile temsil ettirmektedirler. Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu olarak güncel mevzuat ışığında maddi ve manevi tazminat konulu davalarda avukat olarak sizi temsil etmekteyiz. Hukuki hizmet verdiğimiz maddi ve manevi tazminat konulu davalar şunlardır;

  1. Haksız işgalden kaynaklanan ecrimisil davalarına,
  2. Doktor hatası ( Malpraktis) nedeniyle gündeme gelen tazminat davasına,
  3. İki veya daha çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan tazminat davasına,
  4. Trafik kazalarından kaynaklanan ( Değer Kaybı, Bakiye Hasar Bedeli, Yoksun Kalınan Kar ) tazminat davalarına,
  5. Trafik kazalarının ölümlü veya yaralamalı olması halinde gündeme gelen tazminat davasına,
  6. Evlilik birliğinin sona ermesine binaen doğan maddi ve manevi tazminat davasına,
  7. İş hukuku kapsamında yer alan iş kazasından kaynaklanan tazminat davasına,
  8. Destekten yoksun kalma konulu tazminat davasına,
  9. İdarenin işlemlerinden kaynaklı tazminat davasına,
  10. Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan hakaret ve iftira suçlarından kaynaklanan tazminat davası.

Tazminat Hukuk Davaları

5/5

Belirli İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı

5/5

Kalp Krizi İş Kazası Sayılır mı?

5/5

Yaralı Ailesinin Manevi Tazminat Hakkı

5/5

İşçinin Kıdem Tazminatı Almasının Şartları

5/5

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

5/5

Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti

5/5

Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Tazminat Hakkı

5/5

Trafik Kazası Tazminat Davası

5/5

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

5/5

Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası

5/5

İş Kazası Tazminat Davası ve Şartları

5/5

Haksız Tutuklama, Gözaltı ve Elkoyma Tazminat Davası

5/5

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

5/5

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

5/5

1960 Darbesi Mağdurları ve Mirasçılarına Tazminat Şartları

5/5