Kocaeli Tuzcuoğlu Avukatlık ofisinin kurumsal olarak müvekkillerine hizmet verdiği en temel hukuk dallarından biri iş hukukudur. İş hukuku avukatı arayan müvekkillerimize, iş hukukunun tüm alanlarını kapsamakla birlikte ve sayılanlar ile sınırlı kalmamak kaydıyla;

  1. Özellikle işveren müvekkiller kapsamında işyeri özlük dosyalarının oluşturulması,
  2. Hem işçi hem işveren açısından hakların korunması adına belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması, hali hazırda bulunan iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
  3. İş akdine yönelik gerçekleştirilecek fesihlerin hukuki zeminde hazırlanması, müvekkil şirketlere çok hızlı ve etkin şekilde görüş sunulması,
  4. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazmınatı, eşitlik ilkesine aykırı davranma tazminatı, iş sözleşmesinden kaynaklanan haksız rekabet tazminatları başta olmak üzere fazla mesai ücretleri, hafta tatili ücretleri, yıllık izin ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri (UGBT) gibi hususlarda müvekkil adına taleplerde bulunmak, arabuluculuk ve/veya taraflar arasında müzakere görüşmelerine katılmak, gerektiği takdirde dava ve icra takipleri açarak alacağın tahsili için icra hukuku anlamında gereken işlemlerin yürütülmesi,
  5. İşe iade davaları kapsamında davaların yürütülmesi ve neticelendirilmesi,
  6. İşçinin yaralanma yahut ölümüyle neticelenen iş kazaları çerçevesinde işçiye, işçinin yakınlarına-mirasçılarına ve işverene hukuki danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiği takdirde dava ve icra takibi noktasında avukatlık hizmetleri verilmesi,
  7. İşverenin kusursuz sorumluluğu ile rücu konulu davaların yürütülmesi ve neticelendirilmesi,
  8. Hizmet tespiti davasına konu olabilecek, eksik ödenen yahut ödenmeyen sigorta primlerine ilişkin olarak işçi ve işverenlere hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması ve hizmet tespiti davalarının yürütülmesi, hizmetlerimiz arasındadır.

İş Hukuku Davaları