Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu olarak, inşaat ve gayrimenkul hukuku çerçevesinde, mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcıları ve inşaat şirketlerini temsilen avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bu hizmetler çerçevesinde;

 1. Gayrimenkul satın alımına yönelik ön hazırlık ve satın alma sözleşmelerinin hazırlanması,
 2. Kat Mülkiyet Kanunu’na tabi iş merkezleri ve sitelerin tüm hukuki ihtiyaçlarına yanıt vermek, aidat ve kullanım giderlerine ilişkin icra takipleri işlemlerini yürütmek için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri,
 3. Site ve iş merkezlerinin olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulu toplantılarına yönelik hazırlık yapılması, kat malikleri kurulu kararlarının iptali davalarının açılması, yürütülmesi,
 4. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alan ihlallerine yönelik davaların açılması ve yürütülmesi,
 5. Özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin delil tespiti ve dava süreçlerinin yönetilmesi,
 6. Eksik, hatalı yahut ayıplı imalat ve inşaatlara ilişkin olarak delil tespiti ve dava süreçlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 7. Kira sözleşmelerinin hazırlanması veya hali hazırda var olan kira sözleşmelerinin revize işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile kira sözleşmelerinden kaynaklı davaların takibi,
 8. Miras kaynaklı taşınmaz davalarına yönelik hizmeti,
 9. Tapu İptal Tescil davalarına yönelik avukatlık hizmeti,
 10. Kamulaştırma davalarına yönelik avukatlık hizmeti,
 11. Orman şerhli taşınmaz davalarına yönelik avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Gayrimenkul Hukuk Davaları