Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Günümüzde özellikle boşanma oranlarının ve boşanma davalarının artmasıyla birlikte boşanma avukatına en çok sorulan  sorulardan biri de anlaşmalı boşanma işleminin nasılg gerçekleştiğidir. Öncelikle tarafların boşanma sürecini sulh içerisinde tamamlayabilme isteği, özellikle aile mahkemelerinde dosya yoğunluğu sebebiyle boşanma davalarının uzun sürmesi, kişilerin boşandıktan sonraki hayatlarını planlama iradeleri anlaşmalı boşanmayı gündeme getirmektedir. Tarafımıza danışma isteğiyle gelen müvekkillerimizle özellikle karşı taraf ile anlaşabilme olanaklarının bulunup bulunmadığını istişare ettikten sonra bu tarz bir olanağın varlığı halinde anlaşmalı boşanma davasını açıp süreci hızlıca sona erdirme isteğiyle hareket etmekteyiz. Tarafların anlaşmaları gereken belli başlı konular vardır ve bu konularda uzlaştıklarını , özgür iradeleri ile anlaştıkları şartlarda boşanmak istediklerini mahkeme huzurunda dile getiren tarafları hakim tek duruşmada boşamaktadır.

Bu makalemizde  kısaca anlaşmalı boşanma davası şartları nelerdir? Anlaşmalı boşanma davası nerede açılır? Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.  Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek adına sitemizde yer alan anlaşmalı boşanma davası makalesine göz atabilirsiniz.

Dikkatinizi Çekebilir: Mirasçılık Belgesi Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları:

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrası anlaşmalı boşanmayı düzenlemektedir.

1- Öncelikle anlaşmalı boşanmak için en az 1 yıldır evli olmanız şarttır. 1 yıl dolmadan açılan davalar çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Dava açıldığı tarihte 1 yıl dolmuş olmalıdır.

2- Taraflar birlikte mahkemeye başvurmalı ya da eşlerden birinin açtığı anlaşmalı boşanma davasını diğeri kabul etmelidir.

3- Taraflar duruşmaya bizzat katılmalı ve hakim duruşmada her iki tarafı da dinleyerek karar vermelidir.

4- Hakimin anlaşmalı boşanmaya karar vermesi için boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili tarafların anlaşmaları ve protokolde bu maddelere yer vermeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme:

Boşanma davalarında Aile Mahkemeleri görevlidir. Eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için maktu harç mahkemeye yatırılmalıdır.

Dikkatinizi Çekebilir: Veraset İlamı Davası Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Dava Dilekçesi:

Dava dilekçesince mahkemenin adı , davacı ile davalının adı soyadı , tc kimlik numarası ve adresi , davanın konusu , maddi vakalar, deliller , hukuki sebepler , açık ve anlaşılır bir şekilde talebin ne olduğu yazılmalıdır.

Maddi vakalar kısmında ise, nafaka, maddi ve manevi tazminat , çocukların velayeti, ziynet eşyaları , mal rejimi kapsamına giren evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımına ilişkin tarafların ne şekilde anlaştığı yazılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken her iki tarafın da imzalamış olduğu anlaşmalı boşanma protokolü de dilekçenin ekinde mahkemeye sunulmalıdır.

KOCAELİ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                    : A….. S….. (T.C. Kimlik No: 111 111 111 11)

……………………………….. İzmit/KOCAELİ

VEKİLİ                     : Av. Hakan TUZCUOĞLU

DAVALI                    : Z….. S…. (T.C. Kimlik No: 222 222 222 22)

……………………………….. İzmit/KOCAELİ

DAVA KONUSU      : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile tarafların boşanmalarına karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1- Müvekkilimiz A…. S… ile davalı Z…. S… , 01.01.2020 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların işbu evliliklerinden 10.08.2022 tarihinde doğan G…. S….. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

2- Müvekkilimiz ile davalı, birlikteliklerinde aradıkları aile huzurunu ve mutluluğunu bulamamışlardır. Müvekkilimiz ile davalının hayata bakış açılarının farklı olması, ruhen ve fikren anlaşamamalarına neden olmuş bu durum ise evliliklerinde sürekli sorunlar yaşanmasına yol açmış ve en nihayetinde taraflar arasında fiilen ayrılık süreci başlamıştır.

3- Yukarıda belirtilen nedenlere dayalı olarak müvekkilimiz ile davalı arasındaki şiddetli geçimsizliğin ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığı hususunun kabulü ile fiilen biten evliliğin hukuken de bitirilmesi ve diğer hususlara ilişkin olarak dilekçemiz ekinde sayın mahkemeniz huzuruna ibraz olunan 15.01.2024 tarihli protokol uyarınca karar tesisi cihetine gidilmesi hususuna havi işbu huzurdaki davanın ikamesi hususu kaçınılmaz olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:  TMK , HMK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri…

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, tanık beyanları, protokol ve diğer tüm kanuni deliller…

SONUÇ VE İŞTEM     : Yukarıda belirtilen maddi ve hukuki nedenlere dayalı olarak eşler arası şiddetli geçimsizliğin ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığı hususlarının kabulü ile fiilen biten evliliğin hukuken de bitirilerek tarafların BOŞANMALARINA, diğer hususlara ilişkin olarak dilekçemiz ekinde mevcut protokol uyarınca karar tesis edilmesine, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline yönelik karar tesis edilmesi hususlarını saygılarımız ile arz ve talep ederiz…17.01.2024

Davacı Vekili

Av. Hakan TUZCUOĞLU

EKLER          : 15.01.2024 tarihli protokol aslı