Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi ölen kişi müteveffanın mirasçılarını ve paylarını gösteren resmi kurumlardan alınan belgedir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı – mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemelerinde açılacak dava ile alınabileceği gibi noterlerden de alınabilmektedir.

Kimler Veraset İlamı Başvurusunda Bulunabilir?

Veraset ilamı ölen müteveffanın yasal mirasçıları tarafından alınabileceği gibi vasiyetname ya da başka bir sözleşme ile atanmış iradi mirasçılar ve müteveffanın alacaklılarının icra müdürlüğünden alacakları yetki belgesiyle alacaklılar tarafından alınabilir.

Alacaklılar Veraset İlamı Alabilir Mi?

Yukarıda zikrettiğimiz üzere alacaklıların da mirasçılık belgesi – veraset ilamı alabilme imkanları mevcuttur. Bu noktada alacaklılar alacaklarına konu icra dosyasının bulunduğu icra müdürlüğünden yetki belgesi alarak murisin mirasçılarını gösterir veraset ilamını alabilirler.

Veraset İlamının Süresi ve Cezası Var Mıdır?

Kanunlarımızda mirasçıların veraset ilamını almaları adına zorunlu tutulan bir süre öngörülmemiştir. Haliyle mirasçılar istedikleri zaman veraset ilamını alabileceklerdir. Ancak bazı durumlarda mirasçıların mirasçılık belgesini almaları ve mirasçılık belgesi – veraset ilamını çeşitli idari kurum ve makamlara sunması beklenebilir. Bu tarz durumlarda sürelere dikkat edilmesi gerekmekte olup aksi takdirde mağduriyetler yaşanabilir.

MİRASÇILIK BELGESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Hakan TUZCUOĞLU

Karabaş Mah. Hafız Binbaşı Cad. Mecit Kavan Apt. No : 8 D:8

İzmit / KOCAELİ

DAVALI : HASIMSIZ

KONU : Mirasçılık belgesi talebimizden ibarettir.

MURİS : AD – SOYAD (T.C. KİMLİK NO)

AÇIKLAMALAR :

….. TC Kimlik numaralı, muris ……….. , …….. tarihinde vefat etmiştir. Murisin yasal mirasçısı olmam sebebiyle ve mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmem adına tarafıma mirasçılık belgesi  verilmesini sayın mahkemenizden talep etme zorunluluğum hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLER              : Nüfus kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi, keşif ve ilgili sair deliller.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen tespit edilecek hususlar birlikte gözetilerek;

-Yukarıda ayrıntılı kimlik bilgileri verilen muris ….’ya ait mirasçılarını gösterir veraset belgesinin tarafıma verilmesini talep ederim…

Davacı Vekili

Av. Hakan TUZCUOĞLU