İşssizlik Maaşı

Telefon

0 552 389 71 35

 

Adres

Karabaş Mh. Hafız Binbaşı Cd. Mecit Kavan Apt. No: 8 Daire 8 İzmit/Kocaeli

İşsizlik maaşı; sigortalı işçilerin işsiz kalmaları ve mevzuatta yer alan şartları taşımaları halinde belirli bir süre ödenen, işçinin asgari yaşam standartlarını korumayı amaçlayan ücrettir. İşsizlik maaşı 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenmekte olup bu kanun dayanak yapılarak çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmektedir.

İşsizlik Maaşı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

İşsizlik maaşı almak için yasada bazı şartlar öngörülmüştür. Başvuruyu yapacak kişinin bu şartları taşıması gerekmektedir.

  • Başvuruda bulunacak işçinin iş sözleşmesinin bittiği tarihten itibaren geriye doğru 120 günlük primlerinin yatırılmış olması,
  • Başvuruda bulunacak işçinin iş sözleşmesinin bittiği tarihten itibaren geriye doğru 3 yıllık dönemde 600 prim günü çalışmasının olması gerekmektedir.

Yukarıda saydığımız her iki şartın da aynı anda var olması gerekmektedir. Bu şartlara ek olarak ekleyeceğimiz bir diğer şart ise iş sözleşmesinin sonlanmasında işçinin istek ve kusurunun olmaması gerektiğidir.

Ayrıca belirtmemiz gereken bir diğer unsur ise 120 gün kuralının 18.01.2019 tarihinde değişikliğe uğradığıdır. Buna göre; işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak işçinin iş sözleşmesinin sonlandığı tarihten itibaren geriye doğru 120 günlük priminin aynı işverence ve aynı işyerine bağlı olarak yatırılmış olmasına gerek yoktur. Ayrıca mücbir sebepler halinde 120 günlük prim kuralı sekteye uğramış ise şart yine de sağlanmış olacaktır.

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

İşsizlik maaşına yönelik en çok sorulan sorulardan biri de işsizlik maaşının ne kadar olduğudur. İşsizlik maaşı her yıl asgari ücret değiştiği için değişmektedir. Aşağıda sunduğumuz tabloda işsizlik maaşının 2022 yılında ne kadar olduğuna yönelik bilgiler mevcuttur.

2022 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

 

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı

Damga Vergisi

Oranı

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı

Son 4 Ay 2022 Yılına Ait Asgari Ücretle Çalışan

5.004,00

2.001,60

0,00759

1.986,41

Son 4 Ay 7.500 TL ile Çalışan

7.500,00

3.000,00

0,00759

2.977,23

Son 4 Ay 10.500 TL ile Çalışan

10.500,00

4.003,20 (*)

0,00759

3.972,82

(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2022 yılında brüt asgari ücret 5.004,00 TL’dir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı ile ilgili en çok sorulan bir diğer soru ise işsizlik maaşı nasıl hesaplanır sorusudur. İşsizlik maaşının hesaplanmasında kullanılan yöntem; sigortalı işçinin son 4 aylık primine esas olan günlük ortalama brüt ücretinin %40’ı alınarak hesaplanmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus getirilen üst sınırdır. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. Maddesi gereği işsizlik maaşı brüt asgari ücretin %80’ini aşamayacaktır. Örneğin; 2022 yılında brüt asgari ücret 5.004,00 TL olduğundan işsizlik maaşı sigortalının maaşı ne kadar yüksek olursa olsun 4.003,20  TL’yi geçemeyecektir.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

İşsizlik maaşına ilişkin yukarıda saydığımız şartların sağlandığı hallerde sigortalı İŞKUR’a işten ayrılma bildirgesi ile iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapmalıdır. İlgili başvurunun yapılması halinde işsizlik maaşı süreci başlamış olacaktır. Bu başvuru ile işçi İŞKUR sisteminde İş Arayan olarak kaydedilecektir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Sürede Bağlanır?

İşsizlik maaşı yukarıda izah ettiğimiz şekilde başvuru yapıldıktan sonra kısa süre içerisinde sonuçlanır ve başvuruyu yapan kişi her ayın 5’inde PTT’den işsizlik maaşını alır.

İşsizlik Maaşı İçin Ne Kadar Süre Çalışmak Gerekiyor?

İşsizlik maaşı için başvuran sigortalı son 3 yıl içerisinde en az 600 prim günü kadar çalışması gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvuranın son 3 yıl içerisinde 600 prim günü çalışması halinde 180 gün, 900 prim günü çalışması halinde 240 gün, 1080 prim günü çalışması halinde ise 300 gün ödenecektir.

Sık Sorulan Sorular

  • Askere Gidildiğinde İşsizlik Maaşı Alınır mı?

TSK personellerinin işsizlik maaşı almasına izin verilmemiştir. Ancak sigortalı askerden döndükten sonra işsizlik maaşı için yukarıda saydığımız şartları taşıyorsa başvuru yapabilir.

  • Part-Time Çalışan İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

İşsizlik maaşına başvuran sigortalının part-time çalışması işsizlik maaşı almasına engel değildir. Yukarıda saydığımız şartları sağladığı hallerde part time çalışan işçi de işsizlik maaşı alabilir. Part-time çalışan işçilere getirilen ekstra kolaylık ise prim günlerinin şartları sağlamaması halinde kendileri tarafından ödenmesi halinde işsizlik maaşına başvurabilmelidir.

  • Karşılıklı Anlaşılarak İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde İşsizlik Maaşı Alınır mı?

İşveren ve işçi arasında ikale sözleşmesi dediğimiz karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesinin sona ermesi hallerinde de işçi işsizlik maaşı alabilecektir. Burada işverenin İŞKUR’a bildirdiği işten çıkış kodu da önem taşımaktadır.

  • İşsizlik Maaşı Alıyorum, Hangi Hallerde Kesilir?

İşsizlik maaşı başvurusunda bulunan işçi İŞKUR sisteminde iş arayan olarak sınıflandırılır. Haliyle bu durumlarda İŞKUR, işçiye iş bulmak için çeşitli faaliyetlerde bulunur. İşçiye son işiyle aynı şartlarda bulunan işin işçi tarafından kabul edilmemesi halinde işsizlik maaşı kesilir. İşçinin kayıt dışı çalıştığı tespit edilirse işsizlik maaşı kesilir. İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitimlere haklı neden olmaksızın katılınmadığı durumlarda da işsizlik maaşı kesilecektir. Eğer işçi, işsizlik maaşı alırken başka bir işe başlamışsa işsizlik maaşı kesilecektir.

  • İşsizlik Maaşı Alıyorum, İcra Takibi Sonucunda İşsizlik Maaşıma Haciz Gelir Mi?

İşsizlik maaşı almakta olan işçi aleyhine başlatılacak icra takiplerinde işsizlik maaşına haciz gelemez. Bunun tek istisnası ise icra takibindeki alacağın konusunun nafaka olmasıdır.

  • İşsizlik Maaşı Alırken İşe İade Davası Açılıp Kazanılırsa İşsizlik Maaşı Geri Ödenir mi?

İşsizlik maaşına başvuran işçinin işe iade davası açması uygulamada karşımıza sıkça rastgelen olaylardan biridir. Bu durumda akıllara gelen ilk soru davanın kazanılması halinde işçi işe tekrar başladığında boşta geçen süre ücretini iade edecek mi sorusudur. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında bu durumda iki ücret alan işçinin 4 aylık işsizlik maaşını geri ödemesi hüküm altına alınmıştır.

  • Türkiye’de Çalışan Yabancı İşçiler İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşsizlik maaşına ilişkin yukarıda zikrettiğimiz şartların sağlanması halinde yabancı işçiler işsizlik maaşına başvurabilir.